HPM - Yvonne M. Stoks RC

  • In een managementfunctie in het uitzendwezen nauw betrokken bij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en veranderingsprocessen binnen organisaties.
  • Internationale ervaring bevestigde het credo: bewust en ondernemend opstellen is de basis voor het optimaal functioneren.
  • Dat werken leuk is en vaak samengaat met het gevoel van toegevoegde waarde te hebben.
  • Sinds de tachtiger jaren verbonden aan HPM.