HPM - Privacyverklaring

Ons devies is sinds 1979: ‘met mensen en niet over mensen’. Dat wil zeggen dat wij omtrent jouw gegevens, onze sessies of anderzijds geen mededelingen doen naar anderen.
Directe communicatie prevaleert boven indirecte communicatie.
Wij moeten, om ons werk te kunnen doen gegevens verzamelen.

De grondslagen om gegevens te verzamelen:

 • We verwerken persoonsgegevens om ons werk te kunnen doen (gerechtvaardigd belang);
 • Wij hebben toestemming van je gekregen.

De gegevens die worden verwerkt en opgeslagen:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae
 • Aantekeningen van onze sessies en correspondentie naar aanleiding van ons coaching-proces:
  • Verloop sollicitaties (eventueel)/ presentaties
  • Afspraak met werkgever (wat voor een begeleiding)
  • Afspraken die wij met je maken.

Hoe lang bewaart HPM deze gegevens:
HPM bewaart jouw gegevens tot 2 jaar na afloop van ons traject, tenzij anders wordt afgesproken en vastgelegd.
Jouw (digitale)gegevens worden verwijderd en het “papieren dossier” aan je overhandigd/vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@holkema.com.
HPM zal zo snel mogelijk, binnen 4 weken, op dat verzoek reageren.
Beveiligen
HPM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat geldt overigens ook voor de verwerker van jouw analyse, de boekhouder en de accountant, het hostingsbedrijf en de webdesigner. Met al deze bedrijven is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hpm – holkema persoonlijke marketing
Adres: prinses julianapark 3, 8601 gj sneek
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 55628958
Telefoon: 0515 851068
e-mailadres: info@holkema.com
contactpersoon: Yvonne M. Stoks (06-209 78 378)